Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниел Петров Градинарски за обект - "Офис и три гаражни клетки"

от 21.06.2013

Уведомление за инвестиционно предложение от Даниел Петров Градинарски за обект - "Офис и три гаражни клетки"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда