Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00004/31.05.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - с.Паволче

от 03.06.2013

СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00004/31.05.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - с.Паволче

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда