Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот в местност "Кременското" от ЕКОФРУТ ООД

от 31.05.2013

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот в местност "Кременското", гр.Враца от ЕКОФРУТ ООД

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда