Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Използване на съществуващ кладенец за водопоене на животни в бивш стопански двор с.Власатица

от 10.01.2013

Използване на съществуващ кладенец за водопоене на животни в бивш стопански двор с.Власатица

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда