Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Топене и леене на мед и медни сплави и изградане на формовъчен и топилен участък за чугун и стомана.

от 04.01.2013

Топене и леене на мед и медни сплави и изградане на формовъчен и топилен участък за чугун и стомана.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда