Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Поставяне на 22 /двадесет и два/ броя преместваеми обекти – павилиони – по см. на чл.56 и сл. от ЗУТ на територията на община Враца при спазване установения в Общината нормален ред

от 12.12.2012

ОБЯВА от “Булгартабак-трейдинг” - АД

Поставяне на 22 /двадесет и два/ броя преместваеми обекти – павилиони – по см. на чл.56 и сл. от ЗУТ на територията на община Враца при спазване установения в Общината нормален ред

Приложение 1

Приложение 2

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда