Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Корекция на Медковско дере - Враца

от 30.01.2008

Местоположение:
Кв. Медковец, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, тел. 092 62 45 81, факс: 092 62 70 85, e-mail: obshtinavr@b-trust.org

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на обект „Корекция на Медковско дере”, представлява корекция на съществуващо дере, находящо се в чертите на гр. Враца, кв. Медковец. Предвиденият за корекция участък от дерето от бул. „Васил Кънчов” до Предбалкана е с дължина 1 170 м. Проектът за корекция е свързан с проект „Канализация на кв. Медковец”, югоизточно от Медковско дере – Враца.

Решение:
№ ВР – 02 – ПР / 2008 г. от 08.01.2008 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда