Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Обходен път на гр.Враца, пресичане на рибарник от км 6+040 до км 6+120

от 26.09.2012

СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Обходен път на гр.Враца, пресичане на рибарник от км 6+040 до км 6+120

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда