Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Корекция на Медковско дере - Враца

от 31.01.2008

Местоположение:
Намира се в границите на град Враца, кв. Медковец.

Възложител:
Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел: 092/624581; 092/627085; е-mail: obshtinavr@b-trust.org

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на на обект “Корекция Медковско дере” представлява корекция на съществуващо дере, находящо се в чертите на гр. Враца, кв. Медковец. Предвиденият за корекция участък от дерето от бул. “Васил Кънчов” до Предбалкана с дължина 1170 м. Проектът за корекция е свързан с проект “Канализация кв. Медковец”, югоизточно от Медковско дере- Враца.
 
За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда