Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за Инвестиционно намерение - Работилница за обработка на метали

от 26.09.2012

Местоположение:

 

Площадката представлява УПИ ІІ от кв. 106 по плана на с. Мраморен с площ 1505,00 кв. м. Тя се намира в края на населеното място. Новопредвиденият обект ще отстои но около 50 м. от изградени жилищни сгради. В радиус от 50 м около обекта няма съществуващи производствени сгради от хранително-вкусовата промишленост.

 

Възложител:

 

Иво Маринов Димитров

с адрес:

гр. Враца 3000, бул. „Втори юни” № 155

тел: 0886 560 389

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

Целта на инвестиционното предложение е да се изгради работилница за обработка на метали в съществуващо УПИ ІІ от кв. 106 по плана на с. Мраморен, за което ще се изготви ПУП- промяна на устройствената зона. Имотът е с площ 1505,00 кв.м., собственост на Възложителя,

С последващо инвестиционно проектиране ще се промени устройствената зона на имота и ще се построи в него нова сграда- работилница за механична обработка на метали. В постройката ще се обособят : работна площ и санитарно-хигиенни помещения, канцелария. В помещенията ще се извършва самообработка на метали, само механична такава- рязане и заваряване но готови метални профили за изготвяне на метални продукти за бита.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда