Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца при км 3+230

от 09.08.2012

СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца при км 3+230

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда