Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Производствено-складова база за дървопреработка

от 26.06.2007

Местоположение:
местността „Гладно поле”, землище на гр. Враца,
имот № 12259.724.41, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
Николай Ангелов Гладнишки, с адрес:
ул. „Цено Тодоров” № 6а, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 092 66 35 87; 0885 91 00 88; e-mail: etng@abv.bg

Характеристика на инвестиционното предложение:
Построяване на производствено-складова база за дървопреработка.

  • Изграждане на цех за производство на греди, дъски, бичмето, палети, скари, каси в скован вид, предназначени за строителството
  • Изграждане на складова база за входящи суровини – тополови, иглолистни трупи, както и за готова продукция
  • Обособяване на производствено-административна част в производствената сграда
  • Изграждане на автомобилен парк /гаражни клетки/ за ремонт на обслужващите автомобили
  • Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда