Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за Инвестиционно намерение - Добив на подземни води от съществуващи водоизточници

от 13.07.2012

Уведомление за Инвестиционно намерение - Добив на подземни води от съществуващи водоизточници

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда