Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за Инвестиционно намерение - Разкриване на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС...

от 15.06.2012

Разкриване на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС; събиране и временно съхранение на негодни за употреба акумулатори; събиране и временно съхранение на електрическо и електронно оборудване.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда