Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Ваканционно селище

от 25.06.2007

Местоположение:
местността „Кравя”, землище на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
„Ромел Ланд” ЕООД, с адрес: ул. „Лукашов” № 10 офис 405, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 092 66 66 71; 092 66 66 72; 0886 46 00 70; e-mail: romel_vratza
Лице за контакти: Росен Кирилов Златарев

Характеристика на инвестиционното предложение:
Построяване на ваканционно селище, състоящо се от 7 /седем/ бр. еднообразни вили, всяка от тях с основа 100 м² и кота корниз 7 м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда