Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за каптиран извор "Бели извор"

от 16.03.2012

СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за каптиран извор "Бели извор"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда