Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен

от 09.03.2012

СЪОБЩЕНИЕ изх.№ ПВЗ-00019/05.03.2012 г., съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда