Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна предназначението на земя за изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда в землището на с. Згориград

от 01.02.2012

Местоположение:

Имот № 016010 намира се в местност Гладна в землището на с. Згори град, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 780 кв. м.

Собственик на имота е Ивайло Николов Петков.

 

Възложител:

Ивайло Николов Петков

ул.”Мито Орозов” № 45, ап. 30

тел. 0877 784 848

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

   Изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда в землището на с.Згориград, пред имота преминава водопровод за питейна вода. Има изградена ел. захранваща мрежа, ниско напрежение, от където ще бъде захранена къщата.

     Строителството е ново. На територията на имота няма да бъдат извършвани други производствени дейности.

Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически и архитектурни паметници и територии със специален статут.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

Проекта не засяга защитени територии и елементи на Националната екологична мрежа.

Срока за изпълнение на Инвестиционното предложение е 2 години от влизане в сила на строителното разрешение.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда