Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на мандра към ферма за отглеждане на 30 броя крави в землището на с. Три кладенци

от 02.12.2011

Местоположение:
Имот № 027035, кв. 27, в местност “Пирашки круши”, в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца.

 

Възложител:
Мая Стоянова Ценова

ул.”Васил Левски” № 1

с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца.

П.к. 3072

 

Лице за контакт:

Мая Стоянова Ценова

тел. 0878 146 757

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Изграждане на мандра към ферма за отглеждане на 30 броя крави в

землището на с. Три кладенци

Монтиране на инсталация за съхраняване на млякото.

Ще се използва съществуващ път, обекта е захранен с ток и вода.

Водоснабдяването ще става чрез В и К – трасе с дължина 180 м. от точка на присъединяване.

Отпадните води ще се събират в две изгребни ями.

Строителните отпадъци ще бъдат третирани съгласно Закона за управление на отпадъците и ще се извозват на регламентиран сметище.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

Срока за реализацията на инвестиционното предложение е 12 месеца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда