Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Засаждане на орехова градина в местност Куманица в землището на гр. Враца

от 21.11.2011

Местоположение:

Имот №12259.401.101 намира се в местност Куманица в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца близост до път Е-79, на площ 30 000 кв. м.

Собственик на имота е Емил Ганчев Николов.

 

Възложител:

Генади Емилов Николов

ул.”Цар Асен”І № 20

тел. 0895 715 438

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

   Градината се засажда по програма «Млад фермер» с цел добив на орехи. Мястото

е оградено с телена мрежа и има вътрешен обслужващ път. Има и два броя кладенци, които не се ползват.  

 

     Проекта не засяга защитени територии и елементи на Националната екологична мрежа.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда