Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на “Хипермаркет” /магазин за мебели и оборудване на дома/ в имот № 882004 в землището на гр. Враца и разширение с около 30 паркоместа на съществуващ паркинг в съседен имот № 882005

от 23.06.2007

Местоположение:
Имот № 882004 в м. “Егледжето”, землище на гр. Враца, попадащ на територията на ПП “Врачански Балкан”, Община Враца
 
Възложител:
“КОМПО” АД, гр. Враца, бул. “Никола Войводов” № 10

Характеристика на инвестиционното предложение:
Имот № 882004 в м. “Егледжето”, землище на гр. Враца е с площ 9 дка и попада на територията на Природен парк “Врачански Балкан”. Предвидено е изграждане на “Хипермаркет” /магазин за мебели и оборудване на дома/ до 3 етажа и застроена площ 2 500 м2, както и разширение с около 30 паркоместа на съществуващ паркинг в съседен имот № 882005 за обслужване на обектите в двата имота. Същият е собственост на “Компо” АД, за който е одобрен ПУП за изграждане на обекти за обществено обслужване /магазин за електроуреди с цяла гама на обслужване – хотелска част и ресторант/.

Решение:
№ 1 – ПР / 2006 г. от 04.05.2006 г. на Министерство на околната среда и водите, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
МОСВ, гр. София, ул. Уилям Гладстон” № 67
РИОСВ – Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда