Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Преотреждане на земеделски имот за изграждане на автосервиз и паркинг в землището на с. Паволче

от 05.10.2011

Възложител:

 

Костадин Стоянов Костадинов

 

Обект:

 

ПУП-ПРЗ за Преотреждане на земеделски имот п.и. 55070.8.3 за изграждане на автосервиз и паркинг в землището на с. Паволче по Картата на възстановена собственост – Община Враца.

 

         Всички, които желаят да изразят мнение или становище, относно    реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение, могат да го направят писмено в Община Враца, кметство с. Паволче или РИОСВ - Враца.

 

05.10.2011 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда