Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
РЕШЕНИЕ № 14-П/2011г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот №03007, местност "Кравя", землище на с.Згориград, общена Враца"

от 20.09.2011

РЕШЕНИЕ № 14-П/2011г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот №03007, местност "Кравя", землище на с.Згориград, общена Враца"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда