Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на технологична връзка от ПК 365+00 на газопровод “Враца – 1” до ПК7+48 на газопровод ГРС “Враца – ПГХ “Чирен”” с дължина 766,80 м

от 22.06.2007

Местоположение:
Землището на гр. Враца и с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
„БУЛГАРГАЗ” ЕАД, с адрес: ж.к. “Люлин – 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, Единен идентификационен номер: 831373560 – Ю, тел. 02/925 03 53

Характеристика на инвестиционното предложение:
Технологична връзка от ПК 365+00 на газопровод “Враца – 1” до ПК 7+48 на газопровод ГРС “Враца”, включва изграждане на газопровод в посочения участък със следните технически данни:

  • работно налягане – Р раб. – 5,5 МПа;
  • диаметър на тръбите ф 508/8;
  • начало на трасето на 49 метра от КВ № 6 на газопровода Вр. 1/Ф 521/;
  • край на трасето – дъно/заглушка/ на съществуващ газопровод в района на тухларната;
  • общи дължина – 766,80 м

Изграждане на кранови възли – 3 бр.

Решение:
№ ВР – 8 – ПР / 2006 г. от 14.06.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда