Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Решение № ВР-21-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

от 26.07.2011

Местоположение:
Имот 036003, местност “Солишова падина” в землището на с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца, общинска собственост, където е предвиден да се изгради ОИС.

Имот 12259.1021.352/кв.235А, УПИ VІ/ Източна промишлена зона на гр. Враца, общинска собственост, където е предвидено да се изгради ГРП 1 Г.

 

Възложител:

Изпълнителен Директор на

«Рила газ» ЕАД

ул.”Алабин” № 36, ет. 5 гр. София

тел. 02 9461629

 

Лице за контакт:

Мирослав Тошев

тел. 0878 342 133

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

  Изграждане на разпределителен газопровод от ГРС/газоразпределителна станция/ Враца до ОИС/одорираща измервателна станция/ Враца извън регулация, ГРП/газорегулаторен пункт/ 1 Г в гр. Враца, както и ГРМ/газоразпределителна мрежа/ с отклонения за крайни потребители в регулацията на града. Захранването се  осъществява от «Булгартрансгаз» ЕАД с условно налягане 1,6 Мра с дължина от 10 м. до ОИС/одорираща измервателна станция/. Основният процес при експлоатацията на газоразпределителната мрежа е пренос и разпределение на природен газ в регулацията на град Враца. Капацитета на довеждащия разпределителен газопровод е 55 000 куб.м./час. Проекта предвижда изграждане на 4,8 км. разпределителен газопровод с налягане от 16 bar и 110 кm. газоразпределителна мрежа със средно и ниска налягане, при строителството ще се извършат изкопни работи предимно в настилките на улици, булеварди и тротоари и полски пътища. Изграждането ще се осъществи на четири етапа- първия – 25 км., втория-64 км., третия-10 км. и четвъртия-11 км. Проекта не засяга защитени територии и елементи на Националната екологична мрежа.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда