Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на биологична пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателно предприятие

от 21.07.2011

Местоположение: В поземлен имот № 000366 в землището на с. Чирен, общ. Враца.

 

Възложител:

Никола Иванов Ценов

С. Чирен, ул.”Георги Димитров” №15

 

Лице за контакт – инж. Валя Иванова Йорданова – 0885 41 45 67

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Изграждане на биологична пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателно предприятие на принципа на Пълна оксидация и активна утайка на площ от 80 кв. м.

Пречистването се осъществява автоматично.

Капацитета за пречистване е 20-23 куб. м.

Отпадните води ще се заустват  в дере, а утайките ще се използват за наторяване на земеделски земи.

Срока за реализиране на предложението е една година.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда