Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” в гр. Враца

от 15.06.2011

Местоположение:


Имоти с кадастрални № № 12259.1021.124 и 12259.1021.125 по кадастралната карта на гр. Враца.

 

Възложител:

 

Изпълнителен Директор на

Лидл България ЕООД енд КО” КД
Милена Емилова Драгийска – Денчева  тел.  02/802 66 00

ул.”Трети март” № 1

с. Равно поле – 2129

 

Лице за контакт:

 

Емил Славчев Славов

тел.  0897 88 22 39

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

         Ново строителство, изграждане на Супермаркет за продажба на пакетирани стоки на дребно и едро със застроена площ около 1 700 кв. м.

Предвижда се изграждане на 112 броя паркоместа за клиентите на Супермаркета.

Ще бъдат изградени нови водопроводни, канализационни и електро отклонения захранващи магазина. Захранването с вода ще се извършва от съществуващ водопровод чрез водопроводно отклонение. Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

         Инвестиционното прдложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда