Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Решение № ВР-16-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни и пункт за съхранение на мляко

от 16.05.2011

Решение № ВР-16-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни и пункт за съхранение на мляко

Местоположение:
Имот № 071116 в местност “Край село”, с. Баница, общ. Враца, обл. Враца.

Възложител:
Илиян Ангелов Георгиев
ул.”Д. Благоев” № 12
с. Баница, общ. Враца, обл. Враца.

Лице за контакт:
Емил Людмилов
тел. 0886 08 44 27

Характеристика на инвестиционното предложение:

Ново монолитно строителство, изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни. Монтиране на инсталация за съхраняване на млякото.
Ще се използва съществуващ път, обекта е захранен с ток и вода.
Битово-фекалните води ще бъдат включени в безотточна изгребна яма. Торовия отпад ще се съхранява на тристепенно торище с непропусклива основа.
Строителните отпадъци ще бъдат третирани съгласно Закона за управление на отпадъците.
Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда