Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на автокъща за нови и употребявани автомобили, автосервиз, ведомствена бензиностанция, административна сграда, паркинг за употребявани автомобили и разкомплектоване на излезли от употреба

от 21.06.2007

Местоположение:
Поземлени имоти № 648033, № 648034 и № 648035, масив № 648, местността “Гладно поле”, землището на гр. Враца, обл. Враца

Възложител:
„АВТОХИТ” ООД, с адрес: ул. “Спортна” № 65, гр. София 3000, Единен идентификационен номер: 106610157, тел. 092/62 95 72

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на:

  • автокъща за нови и употребявани автомобили;
  • автосервиз, който ще извършва дейностите по ремонт на МПС, монтаж, демонтаж и баланс на гуми, боядисване;
  • административна сграда;
  • ведомствена бензиностанция с две колонки за бензин и нафта;
  • паркинг /бетониран/ за употребявани автомобили до 40 паркоместа.

На площадката ще се извършва и дейност по разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

Решение:
№ ВР – 10 – ПР / 2006 г. от 16.06.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда