Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване

от 12.01.2011

.

Местоположение:


Имот с кадастрални номера, 051044 и 051052, с обща площ в размер 14 000 кв.м   в местността “Скъта” в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца.

Имота е собственост на “ЛЕЙКСАЙТ МЕНШУН” ЕООД,  гр. МездраВъзложител:


Маноуш Бардуач Нерен Бардуач

 

Управител на “ЛЕЙКСАЙТ МЕНШУН” ЕООД,  гр. Мездра

с адрес:
ул. „Ал. Стамболийски” № 87,  гр. Мездра, обл. Враца
тел. 0878 894 290

 

Лице за контакт: Йоана Вълчанова Константинова - тел. 0878 894 290

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


В имотите с променен статут за нискоетажно жилищно застрояване, ще бъдат изградени жилищни сгради.

Строителството е ново. На територията на имота няма да бъдат извършвани други производствени дейности.

Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически и архитектурни паметници и територии със специален статут. Не се налага изграждане на нова инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

 

12.01.2011 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда