Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на сондаж Е – 71 и шлейф от него до шлейфа на сондаж Е - 29

от 20.06.2007

Местоположение:
Землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
„БУЛГАРГАЗ” ЕАД, с адрес: ж.к. “Люлин - 2” бул. “Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, Единен идентификационен номер: 831373560, тел. 02/9250353

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение включва:

  • Прокарване на експлоатационен сондаж Е – 71 с дълбочина 1766 м по вертикала;
  • Строителство на шлейф от сондаж Е – 71 до врязването му в съществуващия шлейф на изведения от експлоатация сондаж Е – 29 с дължина 323,94 м;
  • Строителство и монтаж на индивидуален сепарационен и измервателен възел на сондаж Е – 71.

Монтажът на сепарационния възел /заедно с измервателните прибори/ ще се осъществи на централната площадка, където функционират съществуващите индивидуални възли на работещите сондажи. Изграждането на сондаж Е – 71 ще стане в централната част на Чиренската локална структура, чиито порести пластове в дълбочина изграждат резервоара на подземното газохранилище “Чирен”. Сондажът е експлоатационен и чрез него се добива и нагнетява природен газ. Очаква се, в зависимост от филтрационните възможности на пласта в близост до забоя на сондаж Е – 71, дебита на сондажа да бъде в рамките на 200 – 500 хиляди кубически метра за денонощие.

Решение:
№ ВР – 9 – ПР / 2006 г. от 16.06.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда