Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на пистолетно стрелбище – закрит тип

от 22.10.2010

Местоположение:

       В кв. Сениче, поземлен имот ПИ №12259.40.2, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

Възложител:

Пламен Николов Георгиев

 

с адрес:
ул.„ Хан Аспарух” № 18, ет. 3

гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

тел. 092 62 16 95, 092 65 59 38

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

        Изграждане на пистолетно стрелбище – закрит тип, което е необходимо за да се провежда стрелкова подготовка на курсисти, обучение и изпити за носене на късо бойно оръжие.

Стрелбището е на площ от 1000кв. м.

Гилзите и куршумите ще се събират в специални контейнери.

 

  22.10.2010 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда