Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Добив на баластра в коритото на р. Лева

от 19.06.2007

Местоположение:
р. Лева, в участъка от затвора до железния мост на пътя Е-79 - пътя Враца - Монтана, в землището на кв. Бистрец, общ. Враца.

Възложител:
„ГАЛАКТИКА 03” ЕООД, ул. "Хаджи Димитър" № 13, гр. Враца - 3000, тел. 092 66 01 83, единен идентификационен номер: 106580963

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда се добив на 600 м3 баластра годишно - нанос от коритото на р. Лева, на площ 14 дка, за период от 5 /пет/ години.
Дружеството произвежда бетонови и варови разтвори. Баластрата, от която се добиват пясък, филц и камък е основна суровина за това производство.

Решение:
№ ВР – 20 – ПР / 2006 г. от 05.09.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда