Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕКО МАНИКА ЕООД за: "Изграждане на склад за промишлени стоки", м.Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕКО МАНИКА ЕООД за: "Изграждане на склад за промишлени стоки", м.Гладно поле, гр.Враца. ...

20.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Заложна къща-АП ЕООД за: "Изграждане на бетонна площадка за временно съхранение на хартия, картон и пластмаса", Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Заложна къща-АП ЕООД за: "Изграждане на бетонна площадка за временно съхранение на хартия, картон и пластмаса", Източна промишлена зона, гр.Враца. ...

18.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от сдружение "Арис-2008" за: "Построяване на покривен навес и разполагане на фитнес уреди и кик бокс ринг на открито във вътрешен двор на общински социалин комплекс за работа с деца на ул.Зорница №4&
Уведомление за инвестиционнo предложениe от сдружение "Арис-2008" за: "Построяване на покривен навес и разполагане на фитнес уреди и кик бокс ринг на открито във вътрешен двор на общински социалин комплекс ...

17.04.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Евросервиз 0105 ЕООД: "Изграждане на сондажен кладенец", жк Река Лева, гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Евросервиз 0105 ЕООД: "Изграждане на сондажен кладенец", жк Река Лева, гр.Враца. ...

13.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИКАРСТ ООД за: "Предприятие за преработка на селскостопанска продукция", м Орешака, зем.Враца и м.Камена страга, зем. с.Згориград, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИКАРСТ ООД за: "Предприятие за преработка на селскостопанска продукция", м Орешака, зем.Враца и м.Камена страга, зем. с.Згориград, общ.Враца. ...

12.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МРРБ за: РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВиК" ООД Враца", гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МРРБ за: РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВиК" ООД Враца", гр.Враца. ...

12.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МЕНИДЖЪРСКИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ООД за: "Пристройка на цех за студена обработка на метали", жк Хранително-вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МЕНИДЖЪРСКИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ООД за: "Пристройка на цех за студена обработка на метали", жк Хранително-вкусова зона, гр.Враца. ...

11.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НИВЕМ ООД за: "Изграждане на работилница с дейност Автосервиз", с местоположение с.Лиляче, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НИВЕМ ООД за: "Изграждане на работилница с дейност Автосервиз", с местоположение с.Лиляче, общ.Враца. ...

10.04.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Смяна предназначението на имот за извършване на услуги, свързани с трафика на автомобилния поток в посока Видин", с местоположение на северозапад от път Е-79 и на се
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Смяна предназначението на имот за извършване на услуги, свързани с трафика на автомобилния поток в посока Видин", с местоположение ...

10.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МБАЛ Христо Ботев АД за: "Спешно отделение - Вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда ", с местоположение гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МБАЛ Христо Ботев АД за: "Спешно отделение - Вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда ", с местоположение гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда