Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

21.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Вери-Кар" ЕООД за: "Изграждане на фирмен автосервиз“ с.Згориград, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "СЕЛЕКА" ЕООД за: "Етапно строителство на магазин за промишлени стоки“ жк Околчица, ул.А.Грамчев, общ. Враца. ...

17.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветан Димчев Цветков за: "Изграждане на автокъща за продажба на автомобили, обслужваща сграда, гараж и паркинг за автомобилите“, м.Орешака, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветан Димчев Цветков за: "Изграждане на автокъща за продажба на автомобили, обслужваща сграда, гараж и паркинг за автомобилите“, м.Орешака, гр. Враца. ...

15.11.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД: "Външно захранване на промишлена сграда." - Източна промишлена зона, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД: "Външно захранване на промишлена сграда." - Източна промишлена зона, гр. Враца. ...

13.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Валери Ташев Ташев за: "Пристройка от гараж, работилница и реконструкция на покрив на съществуваща сграда“, жк.Самуил, ул. Минзухар 19, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Валери Ташев Ташев за: "Пристройка от гараж, работилница и реконструкция на покрив на съществуваща сграда“, жк.Самуил, ул. Минзухар 19, гр. Враца. ...

09.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Павлина Спасова Иванова за: "Изграждане на три жилищни сгради“, м.Пискавец, землище с.Челопек, об. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Павлина Спасова Иванова за: "Изграждане на три жилищни сгради“, м.Пискавец, землище с.Челопек, об. Враца. ...

08.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №56, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №56, гр. Враца. ...

08.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №42, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №42, гр. Враца. ...

08.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Христо Ботев №79, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Христо Ботев №79, гр. Враца. ...

03.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕУРОТРЕЙДИНГ КОНСТРУЦИОНИ" ЕООД за: "Изграждане камера за песъкостроене“,Хранително-вкусова зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕУРОТРЕЙДИНГ КОНСТРУЦИОНИ" ЕООД за: "Изграждане камера за песъкостроене“,Хранително-вкусова зона, гр. Враца. ...

02.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Светослав Спасов Горанов за: "Изграждане на жилищна сграда“, м.Ливадите, кв.Бистрец, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Светослав Спасов Горанов за: "Изграждане на жилищна сграда“, м.Ливадите, кв.Бистрец, гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда