Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Местни данъци и такси

 

В Дирекция „ Местни данъци и такси” се приемат плащания за местни данъци и такси, наредени чрез банкови карти посредством ПОС терминално устройство.

Налична е електронна услуга за проверка и предоставяне на информация относно електронното досие на гражданите и фирмите по отношение на местни данъци и такси. За достъп до услугата се въвежда ЕГН /ЕИК, входящ номер и дата, на която и да е подадена данъчна декларация или искане за административна услуга. Тези данни са налични в изпратените  годишни съобщения, приходни квитанции за осъществени плащания или се получават от общинска данъчна администрация. Достъпът до електронните данни е защитен. Услугата се стартира от менюто вдясно: "Проверка на задължения". Внимание! Входящите данни следва да бъдат въведени точно. Когато входящият номер на декларациите е формиран от две части, след въвеждане на първата му част се въвежда тире („ -  „№) /интервал, тире, интервал, интервал/, след което се изписва втората част от номера.

Пример за входящ номер: 0510002749 -  236205. Датата се въвежда в същия формат, в който е изписана във Вашия документ. 

Адрес:

 • 3000, Гр. Враца, ул. „Петропавловска" № 43, ет. 3 /сградата на Общината/

Работно време:

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция „Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефони за връзка и информация – 092/66-52-16, 092/62-21-55, 092/62-03-18 и чрез централата на Община Враца – 092/62-45-81 вътрешни номера – 420, 421, 422, 426.

Дейности извършвани от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца:

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Установяване на вземания за местни данъци и такса битови отпадъци по ЗМДТ;
 • Касово събиране / инкасиране / и безкасови плащания на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество по чл.264;
 • Издаване на удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с туристически данък по чл. 61р от ЗМДТ.

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.