Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Местни данъци и такси

 

Адрес:

 • 3000, Гр. Враца, ул. „Петропавловска" № 43, ет. 3 /сградата на Общината/
 • Електронна поща: mdt@vratza.bg 

Работно време:

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция „Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефони за връзка и информация – 092/66-52-16, 092/62-21-55, 092/62-03-18 и чрез централата на Община Враца – 092/62-45-81 вътрешни номера – 420, 421, 422, 426.
 • Мобилни телефони за връзка и информация:
  - Счетоводство: 0876 967771, 0887 900358
  - Паричен салон-каси: 0876965360, 0879970772, 0879969871
  - Приемане на Декларации/Издаване на документи: 0876967786, 0876965371, 0876967781, 0876965372
  - Проверки/Ревизии: 0876967780, 0876967773

Дейности извършвани от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца:

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с туристически данък по чл. 61р от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61х от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче;
 • Установяване на вземания за местни данъци, такса битови отпадъци и такса за притежаване на куче по ЗМДТ;
 • Касово събиране и безкасово плащане на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество;
 • Издаване на удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ.

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.  

В Дирекция „Местни данъци и такси” се приемат касови и безкасови/чрез ПОС терминал/ плащания за местни данъци и такси.
За проверка на задълженията на граждани и фирми е налична електронна услуга , която се стартира от менюто вдясно: "Проверка на задължения". За достъп до проверката се въвеждат ЕГН/ЕИК и ПИН код, който е напечатан в изпратените годишни съобщения, или се получават лично, на място в общинска данъчна администрация. Достъпът до електронните данни е защитен. Внимание! На първия екран се избира продължаване към сайта/независимо от генерираната грешка на сертификата/. Входящите данни следва да бъдат въведени точно.