Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Местни данъци и такси

 

В Дирекция „ Местни данъци и такси” се приемат плащания за местни данъци и такси, наредени чрез банкови карти посредством ПОС терминално устройство.

Адрес:

 • 3000, Гр. Враца, ул. „Петропавловска" № 43, ет. 3 /сградата на Общината/

Работно време:

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция „Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефони за връзка и информация – 092/66-52-16, 092/62-21-55, 092/62-03-18 и чрез централата на Община Враца – 092/62-45-81 вътрешни номера – 420, 421, 422, 426.

Дейности извършвани от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца:

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Установяване на вземания за местни данъци и такса битови отпадъци по ЗМДТ;
 • Касово събиране / инкасиране / и безкасови плащания на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество по чл.264;
 • Издаване на удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с туристически данък по чл. 61р от ЗМДТ.

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.