Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Администрация » Регистър на подадените декларации по чл. 12 във връзка с чл.13 и чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на СЛУЖИТЕЛИТЕ в Общинска администрация - гр. Враца

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларация

Анна Георгиева Христова Ст.експерт по бюджета

Борислава Димитрова Цекова  Ст.експерт "Общо деловодство" 

Боряна Георгиева Цветкова  Инспектор по приходите 

Валентина Колева Братова Ст.експерт "ГС" 

Валери Светославов Пеевски  Секретар на  МКБППМН 

Валя Христова Тодорова Ст.счетоводител 

Ваня Руменова Могиланска Мл.експерт ГП 

Виолета Боянова Павлова Началник отдел 

Виолета Николова Божинова Директор 

Вяра Красимирова Ковачева Старши експерт „Оперативни програми” 

Галин Цветанов Христов Инспектор по приходите 

Галина Иванова Иванова Инспектор по приходите 

Галя Маринова Тодорова Финансов контрольор 

Генко Веселинов Стоянов Главен юрисконсулт 

Георги Борисов Могилски Гл.специалист културни събития и ритуали 

Георги  Методиев  Илиев Управител и социален работник 

Гергана Пламенова Ерменкова Младши експерт ”Предучилищно образование и подготовка” 

Даниела Ленинова Чобанова Гл.експерт-пълномощник кв.Кулата 

Десислава Иванова  Цупарска Гл.експерт"ОСИ" 

Десислава Тодорова Нешева Директор на дирекция”Административно обслужване и работа с кметствата” 

Димитър Маринов Тодоров Гл.експерт "Компютърни технологии" 

Димитър Руменов Стоманярски Инспектор по приходите 

Елеонора Георгиева Ръжданова Юрисконсулт 

Елеонора Димитрова Ангелова Ст.счетоводител в отдел „Счетоводство” 

Емил Богданов Марков Мл.експерт по бюджета в дирекция „ФСД” 

Емилия Николаева Георгиева Гл.експерт  " БП,уч. и детско здр." 

Жасмин Манолова Манолова Гл.експерт"ОС" 

Ивайло Богомилов Христов Гл. експерт "Kомпютърни технологии"

Ивайло Бойчев Иванов Счетоводител  

Ивайло Мирославов Боянин Младши експерт „Кантрол по строителството” 

Ивайло Цолов Тошев Главен експерт АСД, УК и ОМП 

Иван Ангелов Андреев Гл.експерт "Ел. и О и В" 

Иван Георгиев Стоянов Кметски наместник - с.Мало Пещене 

Иванка Георгиева Илиева Счетоводител  

Ивета Руменова Георгиева Младши експерт МПИ в ДМПП 

Инна Цветанова Борисова Гл.експерт социални и младежки дейности 

Ирена Върбанова Георгиева Гл.експерт ГС 

Ирена Георгиева Цонева Счетоводител - касиер 

Ирена Иванова Николова Ст.експерт туризъм и категоризация на тур.обекти 

Ирена Йорданова Статкова Ст.експерт "Озеленяване и ООС" 

Калин Петров Димитров Ст.експерт ЧР 

Калин Цветанов Григоров Мл.експерт „Спортни дейности” 

Клавдия Костадинова Гъндева Управител ЦОП 

Маргарита Иванова Мотовска Главен експерт АСУ 

Мариела Благоева Делчева Гл.експерт по бюджета 

Маринела Георгиева Петрова Директор 

Марио Иванов Милов Начаник отдел „Обществени поръчки” 

Марияна Димитрова Тонашка Началник отдел 

Милена Вескова Ангелова Главен експерт КВ 

Милка Ценова Стоянова Главен инспектор приходи 

Митко Анатолиев Митков Младши експерт УТ 

Надежда Томиславова Аспарухова-Павлова Мл. Инспектор по приходите 

Недялко Гришев Григоров Младши експерт „Устройствено планиране” 

Нели Георгиева Иванова Гл.експерт "ОС" 

Нели Лилова Ценова Главен експерт „Озеленяване и ОСС” 

Николай Павлинов Никифоров Мл.експерт "Общински пазари" 

Николай Върбанов Иванов Гл.експерт "Компютърни технологии" 

Николай Цветелинов Петров Младши експерт „Устройствено планиране” 

Нина Василева Дакева Секретар 

Нина Любомирова Топашка-Петкова Счетоводител  

Нина Пламенова Спасова Младши експерт „Етажна собственост, работа с кметства и НПО” 

Огнян Павлов Цветков Началник отдел  

Пенка Симова Кицова Главен експерт Човешки ресурси 

Петър Ангелов Петров Н-к отдел 

Петя Ангелова Велкова Гл.експерт "АТО" 

Петя Георгиева Велкова-Антова Началник отдел»Общинска собственост» 

Петя Димитрова Найденова-Ценова Ст.инспектор по приходите 

Петя Тодорова Викторова-Устрелска Гл.експерт"ОС" 

Пламен Благоев Борисов Главен експерт автоматизирани системи за управление

Полина Иванова Кръстева Главен юрисконсулт  

Радосвета Ив.Кр.-Костуркова Началник отдел 

Ралица Ангелова Гешовска Гл.експерт "Инв. проекти" 

Ралица Илиянова Владинова Юрисконсулт 

Ралица Руменова Петкова Счетоводител  

Румяна Симеонова Маринова Гл.експерт по бюджета 

 Сашко Крумов Вълков Гл.експерт - пълн.-ж.к.Дъбника 

Серьожа Христов Пеев Гл. експерт-пълномощник 

Силвана Красимирова Николова Счетоводител 

Силвия Ангелова Коларова Главен юрисконсулт 

Силвия Василева Ганева Гл.експерт "СП" 

Силвия Георгиева Нинова Ст.експерт по бюджета  

Станислава Хрисимова Пеева Старши експерт ОП 

Стефан Ганчев Стефанов Гл.експерт "УМ" 

Стела Петрова Димитрова Началник отдел „Образование и култура” 

Стоян Милчев Александров Началник отдел 

Татяна Борисова Георгиева Старши експерт”Средно образование”  в отдел „Образование и култура” 

Христина Красимирова Рангелова Гл.експерт „ОП” 

Христина Дим.Петрушева-Нанкова Главен вътрешен одитор 

Христина Маргаритова Илиева Мл.инспектор приходи 

Христина Пл. Рачинска-Асенова Ст.експерт ЧР 

Христинка Ивайлова Вълканова Младши експерт „Контрол по строителството” 

Христос Георгис Мингас Главен експерт ВиК 

Цветелина Симеонова Монджоловска Гл.експерт"ОС"